Ledning och Styrelse | Inlandsbanan

Ledning & Styrelse

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB och dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståget AB

koncernledning

Peter Ekholm, Vd Inlandsbanan AB
Mats Portinson, Vice vd, Infrastrukturchef Inlandsbanan AB
Therese Fanqvist, Kommunikation- och marknadschef Inlandsbanan AB
Vakant, Ekonomichef Inlandsbanan AB
Eva Widegren, Kvalitetschef på SMAK-avdelningen (Säkerhet, Miljö, Arbetsmiljö, Kvalité samt HR) Inlandsbanan AB

Maria Cederberg, Vd Inlandståg AB
Björn Nilsson, Vd Destination Inlandsbanan AB                                                                                                                                                                                                                                                                                  

KoncernsTYRELSE & REVISOR

Katarina Nyberg Finn, ordförande
Per-Anders Westhed, vice ordförande
Therese Kärngard, ledamot
Greger Lindqvist, ledamot
Johnny Holmgren, ledamot
Per-olov Wedin, ledamot
Stefan Ovrell, ledamot
Krister Nyström, ledamot
Tore Oskarsson, arbetstagarrepresentant

Lars Magnusson, revisor Deloitte