Hållbara transporter | Inlandsbanan.se

Nyheter

Läs senaste nytt om vad som händer på Inlandsbanan.

Tillbaka

I samarbete med Nordlaks för hållbara och snabba sjömatstransporter

Inlandsbanan och norska Nordlaks Produkter har tecknat en avsiktsförklaring om att transportera norsk fisk på Inlandsbanan. Satsningen möjliggör hållbara och snabba transporter av norsk sjömat genom halva Sverige – till nytta för fiskeindustrin, konsumenter och miljön.

Som följd av de koldioxidutsläpp som färsk, norsk fisk åsamkar under flyg- och lastbilstransport genom Sverige ett samarbete inletts med den norska sjömatproducenten Nordlaks Produkter avseende järnvägstransport av färsk, norsk atlantlax och regnbågsöring till marknader i Sverige och världen.

Inlandsbanan AB:s avsikt är att genomföra en fullskalig upprustning av järnvägen till år 2026 samt att prioritera systemtåg för hållbara godstransporter. Genom Inlandsbanans särskilda sträckning utgör dess infrastruktur en naturlig transportlänk för godstransporter mellan Sverige och Norge. Eftersom järnvägsinfrastrukturen dessutom utgör ett robust och pålitligt transportsystem är det väl lämpat för särskilt tids- och störningskänsliga varutransporter, där fisk är ett typexempel.

Läs pressmeddelandet här