Järnvägsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning

Här kan du läsa om järnvägsnätsbeskrivningen, klicka på respektive år i menyn eller på denna sida för att läsa mer.

Järnvägsnätsbeskrivningen har upprättats efter samråd med berörda parter och beskriver den sträcka IBAB förvaltar, de villkor som gäller för tillträdet samt information om förfarandet och kriterier för fördelning av infrastrukturkapacitet. IBAB ansvarar för informationen i denna järnvägsnätsbeskrivning. Denna järnvägsnätsbeskrivning ingår som en del i ingånget Trafikeringsavtal och reglerar avtalsförhållandet mellan parterna.


NST-2214-v.1 Järnvägsnätbeskrivning T22

Sammanfattning
Denna järnvägsnätsbeskrivning har upprättats efter samråd med berörda parter och beskriver den sträcka IBAB förvaltar, de villkor som gäller för tillträdet samt information om förfarandet och kriterier för fördelning av infrastrukturkapacitet. IBAB ansvarar för informationen i denna järnvägsnätsbeskrivning. Denna järnvägsnätsbeskrivning ingår som en del i ingånget Trafikeringsavtal och reglerar avtalsförhållandet mellan parterna.


Avvikelsemeddelande 1 JNB T22 

Sammanfattning
Tillägg till NST-2214 v1.0 Järnvägsnätbeskrivning T22 kapitel 6.4 Tariffer


Avvikelsemeddelande 2 JNB T22 

Sammanfattning
Tillägg i: NST-2214 Järnvägsnätbeskrivning T22 kapitel 2.2.8 Operativa regler.