Samarbeta med Inlandståg | Inlandsbanan.se

STÖRRE KUNDNYTTA

ANVÄND OSS I DIN AFFÄR

Som kund, operatör eller annan partner kan du genom att samverka med oss på Inlandståg få möjlighet till utökade affärer.  Du kan till exempel använda Inlandståg som ett komplement till andra transporter. Vi erbjuder vår kapacitet som en del i ditt erbjudande. Det ger dina kunder ytterligare ett mervärde och stärker din konkurrenskraft på den egna marknaden.  

Vi har ett bra samarbete med andra operatörer och det ger oss möjlighet att erbjuda våra kunder transporter även utanför Inlandsbanan. Vi kan exempelvis dellasta eller dellossa tåg längs Inlandsbanan och sedan leverera ett helt tåg till överenskommen plats för vidare transport med annan operatör.

Samarbetspartners

Idag har vi ett väl fungerande samarbete med Green Cargo där vi tillsammans arbetar gentemot skogsindustrin. Här kan du läsa mer om vårt samarbete.