Godstrafik på järnväg | Inlandsbanan.se

Godstrafik

Snabba och säkra godstransporter året runt

hållbar godstrafik på järnväg

Att frakta gods på järnväg har många fördelar både ur ett företagsekonomiskt, miljömässigt och samhällsekonomiskt perspektiv. Inlandståg erbjuder kreativa transport- och logistiklösningar på järnväg. Vi utgår alltid från dig som kund och dina behov.

En stor del av våra transporter sker med biodiesel. Då kör vi våra fordon på det förnyelsebara bränslet HVO. För transporter utanför Inlandsbanan har vi ett ellok (RC4) som dragkraft.

Vårt arbetssätt gör oss flexibla och kan hålla korta ledtider mellan förfrågan och aktivitet. Det är lätt att jobba med oss helt enkelt. Vi skapar också möjligheter för flera transportsätt och kan därför ge dig kostnadseffektiva lösningar för hela eller delar av din transportväg. Vi utför hela planeringen av transporten för att du som kund ska känna dig trygg.

I och med vårt breda kontaktnät kan vi också hyra in andra fordon om uppdraget kräver det.

Inlandståg står för snabba och säkra godstransporter året runt. Huvuddelen av våra transporter består främst av skogsråvaror, men vi utför även specialtransporter som kräver särskilt tillstånd för att köra.

Växling av timmervagnar